Presentation
SOS Alarm

Digitalisering skapar insikt och proaktivitet

Publicerad 11 november 2019
Klaus Heinsvig, KAM och Lena Hansson, Marknadsstrateg på SOS Alarm.
Klaus Heinsvig, KAM och Lena Hansson, Marknadsstrateg på SOS Alarm.

Otryggheten i samhället växer samtidigt som många kommuner och regioner upplever en allt mer ansträngd ekonomi. Digitaliseringen är ett viktigt medel för att kunna möjliggöra högre resursutnyttjande och skapa effektivisering, för en ökad upplevd trygghet i samhället.

I media har vi de senaste månaderna fått rapporter om att majoriteten av Sveriges kommuner och regioner har en allt mer ansträngd ekonomi. De ekonomiska utmaningarna påverkar många delar av vårt samhälle, inte minst förutsättningarna för att skapa en trygg och säker miljö för medborgarna. För att kunna öka den upplevda tryggheten måste vi investera, eller bli bättre på att tillsammans utnyttja digitaliseringens fördelar och de resurser som vi redan har. Där ser SOS Alarm att analys av insamlad data blir en nyckel till framgång.

Behöver bli smartare på att använda data
I takt med digitaliseringen kan vi idag samla information på ett sätt som vi inte kunde tidigare. Alla kommuner och regioner har enorma mängder med information, men trots mängden så kvarstår utmaningen att formulera det till insikter som stöd för prioritering i beslutsprocesser. Tittar man på enskild data kan man omöjligen se helheten och man riskerar att få en skev bild av verkligheten. Data från enskilda källor blir med andra ord inte så värdeskapande som när man samkör dem med data från fler källor. Konsekvensen blir att man på kort sikt möjligen känner att de beslutade åtgärderna är framgångsrika, men att det på lång sikt inte alls blir det tänkta utfallet. Där är SOS Alarm en naturlig och viktig partner till kommuner och regioner.

Samkör data för djupare insikter
SOS Alarm tar emot landets samtliga 112-samtal och vet därmed hur varje kommun och region mår, i realtid. Det är en ovärderlig kunskapskälla som ständigt byggs på, men det är när den kombineras med annan data som magin uppstår.
– Kombinerad data ökar möjligheten att skapa en mer korrekt helhetsbild av olika företeelser eller mönster i vårt samhälle, vilket i synnerhet är viktigt för att ta rätt beslut på lång sikt. Jag upplever att det finns en outnyttjad potential att samköra data från flera aktörer, menar Klaus Heinsvig, KAM på SOS Alarm.
SOS Alarm arbetar aktivt med att utveckla sin förmåga att kunna göra mer värdeskapande analyser för att hjälpa kommuner och regioner att fatta rätt beslut, effektivisera och kostnadsbespara. Ett steg i den utvecklingen är att anställa medarbetare med kompetens inom dataanalys.
– Att öka vår kompetens inom dataanalys ser vi som en nödvändig resa för att i fortsättningen vara stöttande i våra kunders största utmaningar, menar Lena Hansson, Marknadsstrateg på SOS Alarm.

Öppen 112-statistik på webben
Redan idag kan kommuner och regioner ta del av en hel del öppen data från SOS Alarm via den nyutvecklade plattformen SOS Inblick. Där hittar man dagsfärska siffror på antal 112-samtal för varje kommun samt månadsvisa analyser på utveckling över tid. Exempelvis hur antal samtal om bränder, trafikolyckor, vårdrelaterade samtal eller samtal till polisen har utvecklats över tid. Där finns även goda exempel på hur andra kommuner har löst sina respektive utmaningar.
– Ur statistiken kan man göra enkla konstateranden för hur läget ser ut i sin kommun, men vi påstår inte att analysen är färdig där. Syftet med plattformen är att statistiken ska skapa en överblick och trigga frågeställningar om varför siffrorna ser ut som de gör, som ett första steg i att skapa en korrekt helhetsbild, säger Lena Hansson.
– Att diskutera framtida lösningar tillsammans med kommuner och regioner baserat på insikter från både vår data, men även kundens informationskällor är otroligt intressant, säger Klaus Heinsvig.
Klaus målar upp ett drömscenario där statistik utgör grunden för dialoger och workshops tillsammans med kommuner och regioner, för att kunna hitta effektiva lösningar på framtidens utmaningar. Det handlar om att skapa ett gemensamt lärande, tydliga besluts-verktyg och processer för att arbeta förebyggande, men naturligtvis också att effektivt omhänderta det som händer här och nu.

Klicka här för att utforska plattformen SOS Inblick

SOS Alarm

SOS Alarm skapar ett tryggare samhälle för alla genom att dygnet runt larma ut rätt hjälpresurser, till rätt plats och i rätt tid. Med ett enda samtal till 112 får du hjälp när du befinner dig i en nödsituation.

SOS Alarm spelar också en viktig roll för samhällets trygghet och säkerhet genom att erbjuda en bredd av tjänster för såväl kommuner och regioner, som andra samhällsaktörer och privata företag. Med unik kompetens, information och lång erfarenhet kan SOS Alarm bidra till ett förhöjt resursutnyttjande, effektivisering och kostnadsbesparingar för landets kommuner och regioner.

www.sosalarm.se