Etikettarkiv: Sveriges Digitaliseringskommun

Smartare samhälle – årets tema

Foto: Kvalitetsmässan
Foto: Kvalitetsmässan

Den snart förestående Kvalitetsmässan fokuserar på ett smartare samhälle.
– Förutom nya tekniska lösningar och möjligheter belyser vi även mjuka faktorer som till exempel nya arbetssätt och hur ledarskapet måste förändras i takt med tiden, säger Henrik Edman, direktör på Kvalitetsmässan.

Henrik Edman, direktör på Kvalitetsmässan. Foto: Emelie Asplund
Henrik Edman, direktör på Kvalitetsmässan. Foto: Emelie Asplund

Kvalitetsmässan är Europas största konferens- och fackmässa med fokus på verksamhets- och samhällsutveckling. Årets program innehåller inte mindre än 170 seminarier där toppolitiker blandas med innovativa nytänkare, forskare med toppchefer och utvecklingsmänniskor från hela Sverige med personer från övriga världen som hjälper till att lyfta blicken globalt.
Samtidigt bidrar fem nationella utmärkelser till att konferensprogrammet erbjuder en smältdegel av goda idéer och framgångsrika exempel på utveckling. Utmärkelserna fungerar som en utvecklingskatalysator för kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter som redan är i framkant och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Ett Smartare Samhälle
Årets tema, Ett Smartare Samhälle, är valt dels med tanke på alla nya tekniska lösningar som finns tillgängliga, dels med tanke på att alla måste jobba smartare, organisera sig smartare och även leda verksamheter och organisationer på ett smartare sätt.
– När det kommer till digitalisering och transformation är de mjuka faktorerna minst lika viktiga som de hårda, säger Henrik Edman.
För den som vill ta del av andras erfarenheter finns många kommuner, landsting och statliga myndigheter på plats för att dela med sig av erfarenheter från sitt eget arbete. Deltar gör bland annat de nordiska digitaliseringsmyndigheterna samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare med fokus på digitalisering.
– Kvalitetsmässan sätter ljuset på hur man kan skapa ett smartare samhälle för alla, fastslår Henrik Edman.

Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan pågår 12–14 november i Göteborg. I samband med mässan utses bland annat vinnarna av de prestigefulla utmärkelserna Sveriges KvalitetsKommun, Sveriges DigitaliseringsKommun och Sveriges Modernaste Myndighet.

De kan vinna:

Nominerade till Sveriges KvalitetsKommun är:
• Luleå kommun
• Norsjö kommun
• Sollentuna kommun
• Vallentuna kommun
• Ängelholms kommun

Nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun är:
• Karlskrona kommun
• Karlstads kommun
• Lidingö stad
• Södertälje kommun
• Umeå kommun

Nominerade till Sveriges Modernaste Myndighet är:
• Centrala studiestödsnämnden
• Ekonomistyrningsverket
• Upphandlingsmyndigheten

Välkommen till Karlskrona 2.0

Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Foto: Jens Jönsson / Karlskrona kommun
Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Foto: Jens Jönsson / Karlskrona kommun
Bättre, enklare och effektivare. Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Utvecklingsprogrammet Smarta Karlskrona har startat och är ett av flera som väckt uppmärksamhet.

I en tid då det mesta kan digitaliseras har Karlskrona kommit långt i processen och är en av fem kommuner som nominerats till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017.
– Vi har lyckats med att koppla ihop digitaliseringen med både utvecklingen av vår egen verksamhet och nyttan för våra invånare, berättar Fredrik Sjölin, utvecklingschef för IT på Karlskrona kommun.

Digital samtalsmetod
Flera projekt som kommunen deltar i har väckt uppmärksamhet, bland andra LEDA och Serverat. Samma sak gäller inte minst för det egna projektet BarnSam, en digital samtalsmetod som används vid uppföljningssamtal med barn som är placerade i familjehem eller HVB-hem. En läsplatta som används tillsammans med barnet ersätter pappersarbete och dubbelarbete undviks. Det har gett möjlighet till bättre samtal, snabbare analys och mer tid har kunnat ägnas åt barnet.

Viktigt arbete
Kommundirektör Carl-Martin Lanér menar att digitaliseringen är ett viktigt arbete, både för de anställda och kommunens medborgare. Effektiviteten inom kommunen ökar liksom tillgängligheten och servicenivån.
– Vi ska ha fler digitala lösningar. Den viktigaste anledningen är för att kunna fortsätta erbjuda bra service till våra invånare, företag och besökare. Vi vet att vi står inför en stor ekonomisk utmaning de närmaste åren, bland annat på grund av demografiska förändringar och krympande skatteunderlag och behöver därför redan nu börja jobba smartare.

Uppmanar till kreativitet
Carl-Martin Lanér uppmanar sina medarbetare till att komma med förslag till förändringar.
– Kreativitet och innovationer behövs. Det är alla som arbetar i verksamheten som är experterna och vet vad som kan göras annorlunda och bättre. Vi vill att alla ska vara med och bidra i vår utvecklingsresa. Vi blir bättre och bygger samtidigt på vårt arbetsgivarvarumärke, våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Karlskrona kommun
Serverat – Nationellt samordnade digitala självservicetjänster som underlättar för restaurangägare vid ansökningar och registreringar. Karlskrona är ledande kommun.
LEDA för smartare välfärd – Utvecklingsprogram inom skola och e-hälsa för att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Resultatet finns på mittkoping.skl.se
Smarta Karlskrona – Utvecklingsprogram för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är bland annat att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.
www.karlskrona.se

Siktet är inställt på att bli världens smartaste stad

Ann Hellenius, it-direktör, Stockholms stad. Foto: Ester Sorri
Ann Hellenius, it-direktör, Stockholms stad. Foto: Ester Sorri
– Vi ska bli världens smartaste stad. Det säger Ann Hellenius, Stockholms stads it-direktör som leder en förvaltning där digitalisering inte ses som en it-fråga utan som en politiskt högprioriterad verksamhetsfråga.

Stockholms stad är en av finalisterna till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017. Bakom nomineringen finns omfattande satsningar på digital förnyelse, ett unikt fokus på hållbarhet och en tydlig inriktning på att skapa nya innovativa tjänster för medborgarna.
Ann Hellenius betonar att inriktningen mot att bli världens smartaste stad inte handlar om att bli bäst på digitalisering – ambitionen är betydligt större än så.
– Vi har en tydlig målbild som går ut på att driva ett digitaliseringsarbete som är kopplat både till ekologisk, finansiell, social och demokratisk hållbarhet. Vi har i dagsläget cirka 200 projekt som löper inom dessa fyra hållbarhetsområden och där vi varje dag gör tydliga steg framåt.
Ett bland många exempel är de uppkopplade skräpkorgar som står utplacerade runt om i Stockholm och som själva meddelar när de är fulla och behöver tömmas.
– De smarta papperskorgarna har lett till en 70-procentig minskning av behovet av tömning vilket lett till större kostnadseffektivitet, positiva miljöeffekter, renare parker och nöjdare medborgare, säger Ann Hellenius.

Många olika nyttor
Andra projekt handlar om att via datorer kunna mäta vatten- och luftkvalitet, om att utveckla medborgardialoger via elektroniska kanaler och om innovativa satsningar inom skolans värld.
Stefan Carlson, enhetschef, påpekar att digitaliseringen även har stor intern betydelse.
– Vi kan med teknikens hjälp effektivisera gamla tungrodda processer och frigöra resurser till vår egen kärnverksamhet. Det är en viktig del som ofta glöms bort i sammanhanget.
I det arbetet är det oftast inte själva tekniken som är den stora utmaningen.
– Eftersom digitalisering skär rakt igenom organisationer, finns inte minst juridiska utmaningar som är betydligt större än de rent tekniska utfordringarna.
Ann Hellenius nickar instämmande.
– Det handlar mycket om att tänka nytt och bryta existerande strukturer. De flesta organisationer är vana vid att jobba i stuprör. Men för att lyckas med digitalisering fullt ut måste arbetet ske tvärs över alla förvaltningar och bolag. Här har vi kommit en bra bit på väg. Stockholm har alla förutsättningar att bli världens smartaste stad.

Kvalitetsmässan – det offentliga Sveriges viktigaste mötesplats

Foto: Kvalitetsmässan
Foto: Kvalitetsmässan
Den 14–16 november är det dags för Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan arrangeras vartannat år och är en av de främsta mötesplatserna för hela den offentliga sektorn. Under tre mässdagar väntar bland annat prisutdelningar, ett gediget seminarieprogram med 168 programpunkter, drygt 150 utställare och konceptområdet ”Den smarta staden”.

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Temat för Kvalitetsmässan 2017 är “Det nya Sverige”.
– Vi valde temat eftersom den svenska välfärden befinner sig i en förändringsfas med nya utmaningar och möjligheter som väntar, bland annat inom migration, integration, arbetsmarknad och digitalisering. Ett övergripande tema på mässan blir därför hur digitalisering, innovationer och nya idéer för verksamhetsutveckling kan bidra till att bibehålla en välfärd i världsklass även i framtiden, säger Henrik Edman, vd för Kvalitetsmässan.

Henrik Edman, vd för Kvalitetsmässan. Foto: Emelie Asplund
Henrik Edman, vd för Kvalitetsmässan. Foto: Emelie Asplund
Program med många parallella spår
Seminarieprogrammet på Kvalitetsmässan 2017 är minst sagt gediget. På tre dagar arrangeras 168 seminarier som följer sju olika temaspår: arbetsmarknad, integration och hållbar tillväxt; ledarskap; ekonomi och styrning; trender, framtid och digitalisering; skola; välfärdsteknologi i vård och omsorg samt kompetensutveckling för förtroendevalda kommunpolitiker.
– Vi har skapat ett seminarieprogram med fjorton parallella programpunkter under hela mässan. Det ger mässbesökarna goda möjligheter att skräddarsy sitt eget seminarieprogram utifrån intresse och relevans. Kvalitetsmässan ger därmed en unik möjlighet till bred och mångfacetterad kompetensutveckling för hela den offentliga sektorn, säger Henrik Edman.
Vid sidan av det stora konferensprogrammet arrangeras även Öppet forum ute på mässgolvet. Öppet forum består av halvtimmeslånga kostnadsfria seminarier på fyra teman: ledarskap & utveckling, vård & omsorg, skola samt samhällsutveckling.

Många politiker medverkar
– Kvalitetsmässan är verkligen en dynamisk mötesplats, många mässbesökare uppskattar möjligheten att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från olika delar av landet. Under mässdagarna sker många spontana möten som ofta bidrar till utveckling i någon form, säger Henrik Edman.
För den som vill ta del av och dra lärdom av andras erfarenheter finns många kommuner, landsting och statliga myndigheter som kommer att dela med sig av erfarenheter från sitt eget arbete. På plats på årets mässa finns fyra partiledare och sex ministrar, däribland finansminister Magdalena Andersson, som medverkar på mässans invigningsseminarium. Det politiska perspektivet kommer därmed att i allra högsta grad vara närvarande på årets mässa. Här finns även utrymme för internationella utblickar. På Kvalitetsmässans avslutningsseminarium talar exempelvis Ed Miliband, före detta partiledare för Labour i Storbritannien. Han kommer bland annat att prata om hur Brexit och Donald Trump påverkar världspolitiken och samhällsutvecklingen.
– I år har vi samlat drygt 150 utställare. En nyhet är konceptområdet ”Den smarta staden”, där besökare kan testa och ta en närmare titt på innovativ teknik som kan användas i olika delar av den offentliga sektorn. Här kan man passa på att själv prova på den teknik som kan göra verklig nytta i framtidens välfärd, säger Henrik Edman.

Sveriges Kvalitetskommun 2017
På Kvalitetsmässans invigningsgala den 14 november delas utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2017 ut. De nominerade är Helsingborg, Upplands Väsby, Västerås, Tyresö, Vallentuna och Örnsköldsvik. Dessa sex kommuner har granskats av en expertgrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting innan juryn utser vinnaren.
Till Sveriges Kvalitetskommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan samt Hypergene, NCC, Saco och Vision.

Sveriges Digitaliseringskommun 2017
På Kvalitetsmässan utses även Sveriges Digitaliseringskommun 2017. Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala är de kommuner som har gått vidare till ytterligare utvärdering genom platsbesök av juryn under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting.
Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan samt Finansdepartementet, PwC, Vinnova och IT&Telekomföretagen.