Artikel

2019-11-20

Offentlig sektor behöver samarbeta

Offentlig och privat sektor behöver varandra mer än någonsin om vi ska klara en hållbar digital omställning av samhället, en god välfärd och stärkt konkurrenskraft.

2019-11-11

Stor potential för effektivare inköp i svenska kommuner

Inköpen fyller en nyckelroll i den kommunala ekonomistyrningen

2019-11-11

Lyckad digital transformation kräver rätt ledarskap

Största utmaningen i arbetet med digital omställning handlar inte om teknik utan om människor.

2019-11-11

Rivstart för DIGG

Samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, både nationellt och internationellt.

2019-11-11

AI framkallar digital stress hos ledningsgrupper

En enkel integration kan vara ett billigt alternativ till kostsamma investeringar i digital arbetskraft.

2019-11-11

Sveriges främsta kommuner 2019

Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna.

2019-11-11

Vi vill ha bäst företagsklimat i Sverige

I år hamnade kommunen på andra plats och ambitionen är att förr eller senare knipa förstaplatsen.

2019-11-11

Kommunerna behöver stöd från staten för att hantera bostadsbristen

Bostadsbristen är sedan länge ett faktum i många av Sveriges kommuner.

2019-11-11

Fler upptäcker kommunernas gemensamma pensionsstiftelse

Kommuner och landsting har under åren byggt upp ett stort pensionsåtagande.

2019-11-11

Smartare samhälle – årets tema

Sveriges KvalitetsKommun, Sveriges DigitaliseringsKommun och Sveriges Modernaste Myndighet.