Tag: E-hälsa

Presentation

Trygg vardag i innovativ stad

Trygg vardag i innovativ stad

En ny upphandling möjliggör att kommunen kan samordna tekniktjänster från flera leverantörer via en hubb...

Trygg vardag i innovativ stad

Presentation

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Det talas mycket om sjukfrånvaro i Sveriges kommuner och landsting. På Aino fokuserar vi på...

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Framtidens e-hälsotjänster underlättar för alla

Framtidens e-hälsotjänster underlättar för alla

E-hälsa har på senare år utvecklats till ett allt viktigare fokusområde för regioner och landsting....

Framtidens e-hälsotjänster underlättar för alla

Presentation

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

– Rätt mobilt arbetssätt, där chefer, personal och kunder enkelt kan följa och uppdatera planeringen...

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

Presentation

Ny teknik i Västerås skapar trygghet: Inga låsta dörrar på demensboenden

Ny teknik i Västerås skapar trygghet: Inga låsta dörrar på demensboenden

Minskad stress bland personalen, bättre sömn för de boende och högre kvalitet i omsorgen. Nattkameror...

Ny teknik i Västerås skapar trygghet: Inga låsta dörrar på demensboenden

Presentation

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

Digitaliseringen skapar en mängd nya möjligheter för SOS Alarm. Förutom chansen att samla omfattande analysunderlag...

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena

I juni 2016 såddes det första fröet. Ett halvår senare lanserade Närhälsan VGR Sveriges första...

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena