Etikettarkiv: Leverantör

Robotar ger ökad effektivitet och tillgänglighet

Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.
Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är sannolikt ingen som skulle sakna att sitta och registrera fakturor, konstaterar Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

Med rätt kompetens och erfarenhet går det att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation, RPA – i dagligt tal kallat digitala medarbetare.
– RPA kan göra allt som en mänsklig medarbetare kan göra i ett system, förutsatt att den digitala input som krävs finns tillgänglig, till exempel i ett affärssystem, tabell, databas, på en skärm, i excel, och liknande. Man måste även beskriva de undantag och avvikelser som kan tänkas dyka upp, och utmaningen är just att lära roboten att hantera avvikelser och att förstå att den inte har tillräckligt med information för att genomföra en transaktion, säger Pär Hedin.

Lång erfarenhet från kommuner och offentliga organisationer
PS Provider har arbetat med att effektivisera processer sedan 90-talet och är idag en av Nordens absolut ledande leverantörer av digitala medarbetare till storföretag, kommuner, myndigheter och offentliga organisationer. En stor del av framgången kan tillskrivas en djup och bred erfarenhet inom processutveckling och affärssystem. Det handlar också om en robust, objektbaserad metodik som ger snabb och kvalitetssäker utveckling samt enkel och resurseffektiv förvaltning.
– Tillsammans med våra kunder gör vi en analys av befintliga processer och hur väl de passar att robotisera. Hur mycket tid kan frigöras, vad innebär det för besparing och vilka andra mervärden kan detta tillföra. Roboten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och den gör inte fel så länge man tränat den att göra rätt.
För verksamheter som inför digitala medarbetare innebär förändringen en kraftigt ökad tillgänglighet, kortare ledtider, höjd säkerhet och en väsentligt förbättrad kostnadseffektivitet. Allt inom ramen för befintliga system och applikationer genom att roboten tar informationen från de skärmbilder och gränssnitt som redan finns.
– Genom att effektivisera och säkerställa administrativa stödprocesser så kan de mänskliga medarbetarna fokusera på mer värdeskapande arbete. Digitala medarbetare är också en skalbar lösning som kan komma på plats väldigt snabbt jämfört med att automatisera en process på traditionell väg.

Hjälp med träning
Parallellt med att träna robotarna på processerna så utbildar PS Provider kundens medarbetare i konsten att träna robotar.
– När kunskapen väl finns i den egna organisationen så blir stegen allt kortare från tanken att det här borde roboten kunna utföra till att få den att genomföra just den arbetsuppgiften.
Ytterligare en utveckling på stark frammarsch är chatbotar och virtuella assistenter.
– Tidigare fanns det chatbotar som i princip bara svarade som en FAQ, idag så kan man hålla en mer naturlig dialog med boten. Den kommer ihåg kontext, om jag till exempel har sagt att jag bor i Halmstad så kommer den inte senare att fråga om adress utan bara vilken gata det är jag bor på. De mer avancerade kognitiva agenterna kan känna av kundens humör och anpassa sina svar utifrån kundens sinnesstämning.
Hur ser ni på utvecklingen framåt?
– Utvecklingen av självlärande robotar innebär att ju mer avancerad AI desto mer kan den också lära sig. RPA kommer att få kognitiva funktionaliteter vilket gör att den typen av robot på egen hand kommer att förstå vad som kan automatiseras och därmed också kunna föreslå lämpliga processer att automatisera. Den kommer också att kunna göra ett utkast till hur automationen ska se ut, sen krävs det bara att en människa går in och godkänner den. Det här ligger sannolikt inte mer än något år fram i tiden.
– Med AI kommer det att finnas en helt annan kraft och dynamik i processen. Det är inte otänkbart att där roboten idag gör monotona, rutinmässiga uppgifter så kommer den i morgon att kunna hantera mer avancerade analyser.

Stor potential inom offentlig sektor
Där roboten, RPA, utför saker i systemet så sköter chatboten dialogen i gränssnittet, den gör ingenting i de bakomliggande systemen. Men man kan redan idag koppla samman dem.
– Det finns en stor potential för den här tekniken inom bland annat offentlig verksamhet. Kommuner kan dela på chatbotar, där de kan ta hand om till exempel frågor om bygglov. Svaren kring dessa är till 90 procent samma oavsett ort, genom att bygga upp bibliotek med de 100 vanligaste frågorna så kan man effektivisera arbetet med att besvara dem. Tekniken ger ökad effektivitet och bättre lönsamhet men det är minst lika viktigt att uppmärksamma högre processkvalitet, ökad tillgänglighet och säkerhet, avslutar Pär Hedin.

PS Provider

PSP grundades på 90-talet av fyra seniorkonsulter från PwC och tre riskkapitalkonsortier. Utifrån djup erfarenhet och kunskap om processutveckling, affärssystem (ERP) och Business Process Outsourcing (BPO) skapades vår kraftfulla RPA-lösning. PSP är idag en av Nordens ledande leverantörer av digitala medarbetare till storföretag och offentliga organisationer.

psprovider.se

Många vinnare när Karlskrona införde elektronisk signering

Emma Hessbo, IT-projektledare, Karlskrona kommun. Foto: Jörgen Ragnarson
Emma Hessbo, IT-projektledare, Karlskrona kommun. Foto: Jörgen Ragnarson
– Det bästa är att den elektroniska signeringen frigör tid vilket gynnar både medarbetare och medborgare. Dessutom är det en smidig lösning med noll miljöpåverkan, så alla tjänar på detta, säger Emma Hessbo, IT-projektledare, Karlskrona kommun.

Precis som i många andra svenska kommuner står digitalisering högt upp på agendan i Karlskrona kommun.
– Ett viktigt mål är att utveckla kommunens serviceutbud med stöd av digitalisering, att skapa högre kvalitet och effektivitet i verksamheten är en viktig del av den strävan, säger Emma Hessbo.
Hon påpekar att digitalisering inte är någon nyhet i kommunen, skillnaden är att utvecklingen numera är verksamhetsdriven.
– Tidigare handlade digitalisering mest om IT-relaterade frågor, idag kommer mycket av drivet från verksamheten men även från kommunens ledningsgrupp, vilket vi på IT tycker är väldigt positivt.
Ett tydligt exempel där ett verksamhetsbehov legat till grund för införandet av en digital tjänst är elektroniska signaturer.
– Här har drivkraften kommit från kommunens HR-chef, Ewa Strömsten, som leder kommunens övergripande samverkansgrupp.
Emma berättar att samverkansgruppen består av cirka 20 personer från olika verksamheter där några har sin arbetsplats i kommunhuset medan andra håller till på helt andra platser i kommunen. Tidigare inleddes varje möte med manuell tidskrävande signering av diverse styrdokument och tidigare protokoll.

Ödslade tid
– Ewa upplevde detta som mycket ineffektivt och att värdefull mötestid lades på fel saker. Att signera innan mötet var inte heller optimalt, det innebar i så fall att hon fick boka tid med berörda personer för att få det aktuella dokumentet påskrivet. Alla i gruppen ville få till en bättre och effektivare process i samverkansmötena.
Bollen gick snart vidare till IT-avdelningen som fick i uppdrag att undersöka möjligheten att införa elektronisk signering.
– Vi började sondera marknaden och såg att många leverantörer har egna signeringslösningar i sina verksamhetssystem. Men vi ville inte låsa in oss utan hitta en lösning som inte var nischad för ett speciellt verksamhetssystem.
Eftersom kommunen sedan länge har ett gott samarbete med Pulsen gick frågan till dem.
– De hjälpte oss att ta fram en lösning som blev Nexus GO PDF signing, en molntjänst som gör det möjligt för användare att göra säkra, elektroniska underskrifter i PDF-dokument.
Användarna som bjuds in till tjänsten behöver bara ladda ner appen Personal Mobile eller använda sitt Bank-ID. Via någon av dessa kan de sedan logga in både till tjänsten samt signera dokument.
– Det är mycket smidigt och fördelen är att man vet när, och av vem, ett dokument är signerat, att signaturen är giltig och att dokumentet inte har ändrats efter signering eftersom allt loggas digitalt, berättar Emma.

Lyckad pilot
Det är nu ganska exakt ett år sedan som den första piloten startades. Försöket slog väl ut och idag används den elektroniska signeringslösningen av ett antal olika samverkansgrupper i kommunen.
– Lösningen har fått mycket positiv respons. Det bästa har varit användarvänligheten och enkelheten vilket också var ett krav från personerna i samverkansgruppen där IT-kompetensen varierar från hög till låg.
Den största utmaningen längs vägen har inte varit att få den tekniska lösningen på plats tillsammans med Pulsen. Utmaningen har snarare bestått i att förankra ett nytt arbetssätt vilket dock varit en låg tröskel eftersom lösningen är erkänt enkel att använda.
– Vi såg till att ha bra support i början, vi på IT fanns till hands för att svara på frågor om de dök upp, det mesta handlade dock om enkla saker som glömda lösenord och liknande.
Emma berättar att samverkansgruppens signeringsprojekt har gett ringar på vattnet. Idag efterfrågas lösningen även av andra kommunala verksamheter.
Viktiga framgångsfaktorerna med signeringsprojektet har enligt Emma varit att man började i liten skala, gjorde en pilot och hade ett väl avgränsat projekt.
– Att ha en beställare i kommunens ledningsgrupp har varit en annan nyckelfaktor för framgång, det har vi vunnit mycket på.

Pulsen
Pulsenkoncernen med cirka 1 300 anställda har sin grund inom IT, men har idag en stor bredd i sina verksamheter. Företaget är familjeägt och har sedan starten 1964 en stark tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva distanshandelsföretag.

Pulsen
Nils Jakobsonsgatan 5
501 15 Borås
Tel: 033-17 18 00
www.pulsen.se

Forcepoint skyddar samhällskritiska funktioner

Calle Dahlin, Territory Account Manager hos Forcepoint.
Calle Dahlin, Territory Account Manager hos Forcepoint.
Ökad digitalisering medför många utmaningar, i synnerhet för offentliga verksamheter och företag som hanterar känslig information eller kritiska samhällsfunktioner. Många aktörer brister dock i sitt säkerhets­arbete, vilket utsätter såväl organisationerna som samhället för risker.

Forcepoint har över två decenniers erfarenhet av att utveckla pro-aktiva automatiska säkerhetssystem och är idag ledande inom ”Risk Adaptive Security”. Företaget har utformat unika lösningar som är specifikt framtagna för att säkerställa några av samhällets viktigaste funktioner.
– Det är svårt att sammanfatta alla utmaningar kommuner och landsting står inför, men den springande punkten är att sättet vi arbetar med Internet och IT på har förändrats. Majoriteten av arbetet sker ofta via molntjänster, och trots att otroligt mycket information läggs ut är det extremt få organisationer som har översikt över vilka tjänster som används och huruvida de är skadliga. Det finns ett stort kunskapsgap, konstaterar Calle Dahlin, Territory Account Manager hos Forcepoint.

En komplex säkerhetssituation
Calle betonar att det finns mycket att göra på den politiska sidan – vissa kommuner har inte ens beslut på att stoppa skadlig kod – i synnerhet om fler än en molntjänst används inom verksamheten.
– Olika tjänster har olika säkerhetsparametrar och risken är att information som skyddas i en tjänst läcker ut via en annan. De aktörer vi har i Sverige har mellan 1 000 och 1 900 molntjänster i sitt nät, varav kanske 3-5 används gemensamt. Det säger sig självt att det skapar en komplex situation, säger han.

Automatiskt skydd
För att skapa en säker digital miljö som skyddar såväl information som kritisk samhällsinfrastruktur såsom vatten, el och kommunikationer, är det ett måste att först definiera vad som egentligen behöver skyddas och därefter ta beslut om hur. Här ger Forcepoints mångåriga erfarenhet dem en tydlig fördel.
– Vi har hjälpt väldigt många kommuner, landsting och privata organisationer att skydda känslig information och vi har teknologier som gör det snabbt och enkelt att komma igång, bland annat genom färdiga, lokaliserade policyer som automatiskt identifierar och skyddar relevant information eller funktioner. Kort sagt kan vi vara en komplett partner för att skapa och förvalta en tryggare IT-miljö, avslutar Calle.

Forcepoint
Forcepoint är en av världens största privatägda säkerhetstillverkare och har en unik bakgrund av att arbeta med offentlig verksamhet där företagets teknologier har skyddat samhällskritiska funktioner i över 20 år. Forcepoint erbjuder en systemorienterad approach till att identifiera och analysera hot, skydda användare och mjukvara såväl som nätverk, datasäkerhet och systemöverblick.

Kontakt:
Calle Dahlin
Tel: 0733-66 68 24
E-post: calle.dahlin@forcepoint.com
www.forcepoint.com

Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling

Torbjörn Larsson, ordförande för KommITS och John Torgersson, vd för Pulsen Integration.
Torbjörn Larsson, ordförande för KommITS och John Torgersson, vd för Pulsen Integration.
– Digitalisering handlar inte om teknik utan om verksamhetsutveckling. För att effektivisera offentlig sektor måste processerna ses över. Digitaliserade lösningar är tillsammans med omorganisationer och andra åtgärder viktiga verktyg i det arbetet, säger Torbjörn Larsson, ordförande KommITS.

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en effektiv offentlig sektor.
– I grunden handlar det om en gigantisk verksamhetsutveckling. Idag talar alla om automation som något nytt men faktum är att it-avdelningar sedan länge har jagat automation i syfte att effektivisera driften av olika interna system. Skillnaden är att efterfrågan på automatisering numera kommer från ledningshåll, säger Torbjörn Larsson.
En av automationens främsta drivkrafter inom offentlig sektor är demografiförändringarna som kommer att ge en framtid där färre människor ska stödja fler och med mindre medel.
– Att göra något åt den egna verksamheten är ett måste, och automation av vissa monotona processer kan vara en åtgärd av flera. Viktigast är att se över helheten; vissa bitar kanske man löser genom en omorganisation eller liknande. Men mycket kommer att handla om att sätta in någon form av robot eller en enkel e-tjänst istället för ett kundcentrum, till exempel.

Integration
Att skapa en enkel e-tjänst för kommuninvånare är en sak, men att i nästa steg koppla tjänsten till en myndighet eller annan aktör, blir ofta övermäktigt för en liten kommun.
– Dels för att det är dyrt och dels för att det är svårt att få tillgång till myndigheters IT-system. Här finns idag flera olika statliga initiativ som till exempel Sambruk, Inera och DIGG som kommer att försöka hjälpa till med integration och sammankoppling.
Ett lysande exempel är, enligt Torbjörn Larsson, SSBTEK, SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd, som ägs och förvaltas av SKL. Tjänsten gör det möjligt för en kommun att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer. Informationen används till prövning av biståndsansökningar. Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till SSBTEK som varje år besvarar cirka fem miljoner frågor.
– Det behövs fler liknande lösningar inom andra områden. Förutom ren effektivisering handlar det om likvärdighet. Det ska inte vara bättre att bo i en kommun än en annan för att handläggare är snälla eller har mer pengar att röra sig med. Därför är dessa centrala initiativ viktiga. Här kan även små kommuner med begränsad budget göra stora vinster, fastslår Torbjörn Larsson.

Grundbult
John Torgersson, vd för Pulsen Integration, är inne på samma linje.
– Hittills har digitalisering inom offentlig sektor handlat om att hitta en tillämpning för att lösa något problem vilket inte i sig är någon utmaning. Det finns många som kan ta fram en tillämpning till nästan vilken idé som helst; utmaningen är att få allt att fungera som en helhet.
Steg ett är enligt John Torgersson att ta kontroll över informationen och att tänka integration redan från början.
– Vad vill vi tillhandahålla, vad vill vi exponera och vilken information är viktig? Viktigt är också att inte låsa in sig i någon lösning eller hos en leverantör, utan att man äger sin egen information och tillgängligheten till den. För den som vill lyckas med digitalisering är integration en slags grundbult, annars blir det lätt en isolerad lösning som inte fungerar med helheten.

Krävs strategi
Han påpekar att en genomtänkt integrationsstrategi även påskyndar processen att komma ut med nya tjänster och lösningar, samt underlättar ändringar när det blir fel.
– Digitalisering handlar ofta om att bryta okänd mark och att med hjälp av ny teknik hitta nya lösningar på gamla problem. Allt kommer kanske inte att fungera fullt ut redan från början. Därför måste det vara lätt att byta tillämpning eller testa ett annat spår vid behov.
På frågan om Sverige verkligen kan bli världsbäst på digitalisering svarar John Torgersson att förutsättningarna finns.
– Vi har kapaciteteten och kunnandet men börjar halka efter på vissa områden. Jag har förhoppningar om att den nya myndigheten för digitalisering ska bidra till att vissa saker standardiseras så att digitaliseringstakten inom offentlig sektor kan öka. Framtiden ser lovande ut, men mycket av det som var framtid igår är verklighet idag. Behovet av välfungerande integrationstjänster och automatiserade processer är stort.

Effektiviserar och förbättrar IT-miljön

Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKL.
Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKL.
SKL använder idag inventeringsplattformen vScope som ger en övergripande kontroll över deras tjänsteleverans och beställning av IT. Plattformen ger full överblick av IT-miljöns olika komponenter och föreslår förbättringar.

– vScope ger mig en större trygghet då jag nu i betydligt större utsträckning kan vara säker på att vi har den IT-miljö som vi betalar för, konstaterar Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
Den nya plattformen skapar ytterligare värden för SKL då de nu ska byta outsourcingleverantör. vScope ger SKL snabbt tillgång till information om resursnyttjande, vilka komponenter som faktiskt används och bör flyttas över till den nya leverantören samt vilka som kan skrotas helt.
– Vi har även identifierat ett antal luckor i de olika IT-systemen där insatser behövs för att effektivisera dem. Det kan handla om att vissa servrar är underdimensionerade, vilket inte bara ger sämre prestanda utan även utgör en säkerhetsrisk som vi behöver åtgärda.

Leder till en bättre dialog
vScope bidrar även till kvalitetsarbetet då de kan följa upp att leverantörerna faktiskt levererar det SKL betalar för.
– Det ger både en tidsvinst för våra medarbetare och en långsiktig kostnadsbesparing i leverantörsavtalen. vScope hjälper även våra leverantörer att vässa sina system då vi båda får samma information från plattformen och kan utvärdera det gemensamt i en konstruktiv dialog.
Tidigare var SKL tvungna att manuellt gå igenom beställd dokumentation för respektive system för att skapa sig en bild av prestandan i IT-miljön.
– Den stora fördelen med vScope är att den knyter ihop IT-tjänsternas olika delar genom att hämta information från respektive system och sedan presentera resultatet i en helhetsbild, som exempelvis visar datacentrets prestanda. Dessutom kan jag när som helst gå in och få en ögonblicksbild av IT-miljön utan att behöva göra en beställning eller kontakta en kollega för underlag.
SKL:s omfattande IT-miljö, som bland annat inkluderar över 1 000 användare och fem dotterbolag, är en komplex verksamhet som nu blivit betydligt mer lätthanterlig.
– Den första känslan jag fick när vi installerat vScope och jag såg resultaten var ”Åh så skönt”, för jag kunde äntligen känna att jag fick koll på hela vår IT-miljö på ett enkelt sätt, avslutar Urban Karlsson.

InfraSight Labs
vScope hjälper organisationer att optimera sin IT-leverans genom att skapa en gemensam vy av miljön för driftchefer, IT-chefer, tjänsteansvariga, tekniker och leverantörer. Plattformen erbjuder automatiserad dokumentation och analys av alla komponenter i ITn och hjälper organisationer att minska både kostnader och risker. Företaget bakom vScope är svenska InfraSight Labs. Ett prisbelönt mjukvaru­bolag från Malmö som gått från ett okänt startup till en etablerad aktör inom IT-branschen.

InfraSight Labs AB
Tel: 040-615 3160
www.infrasightlabs.com

Viktigt att ny teknik bidrar till att stärka lärandet

Andreas Wigholm, Service Product Manager på Dustin. Foto: Mattias Hamrén
Andreas Wigholm, Service Product Manager på Dustin. Foto: Mattias Hamrén
– Vi hjälper skolorna med att dra nytta av modern teknik så att de i sin tur kan stärka lärandet och göra eleverna redo för att verka i samhället. Det säger Andreas Wigholm, Service Product Manager på Dustin, en av Nordens ledande IT-leverantörer.

Dustin har lång erfarenhet av att bistå kommuner, skolor och andra offentliga verksamheter med olika utmaningar som följer i digitaliseringens spår.
– Vi tror att det är viktigt att alla elever har samma digitala kompetens och tillgång till IT-utrustning. Det leder till att skolorna kan öka den innovation som uppstår när eleverna med hjälp av modern teknik kan länka samman sina idéer på ett helt nytt sätt, säger Andreas Wigholm.
Han påpekar att digitalisering i skolan ger stora möjligheter, men att de inte kommer per automatik.
– Skolverket har haft som uppgift att främja användandet av IT sedan 1992. På den tiden saknade lärarna nödvändig kompetens, och datorer fanns på sin höjd i en datorsal med tidsbokning. Men i takt med att produkterna blivit lättare, bärbara och billigare har det också blivit enklare för skolor att införliva tekniken i undervisningen, och det är här vi på Dustin kommer in i bilden.

Lång erfarenhet
Idag är de flesta bedömare överens om att den stora utmaningen med att införa ny teknik i skolan inte handlar om den grundläggande pedagogiken utan om organisation och kompetens. Lärarna behöver organisera sig på nya sätt för att kunna hantera tekniken, och skolledningen måste se till att ge lärarna rätt kompetens.
– För att lyckas med införandet av ny teknik och framgångsrikt utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder krävs en infrastruktur kring själva användandet av tekniken, fastslår Andreas Wigholm.
Han påpekar att IT-miljön i olika organisationer blir allt viktigare, även ur affärs- och rekryteringssynpunkt. Ett exempel på det är den nya stora nätverksplattform som Dustin är i färd med att rulla ut för AcadeMedia, ett av norra Europas största utbildningsföretag
– Redan idag finns det elever som väljer skola efter arbetsverktyg. För att kunna erbjuda valfrihet måste det finnas en bakomliggande infrastruktur som ger utrymme för flexibilitet och inte låser in verksamheten till att enbart kunna använda vissa verktyg fullt ut. Vi har lång erfarenhet av teknikintegration i skolan och av att skapa lösningar som tillåter våra kunder att verka i hybrida miljöer, vilket ger dem såväl konkurrensfördelar som en flexibel, framtidssäkrad IT-miljö.

Dustin
Två områden där tekniken förändrar skolan – spaningar från Dustin:
• Skolan måste ta större ansvar för den socialisering som sker på den digitala arenan. Att lära barnen interagera på nätet, lära dem källkritik och förklara hur information som de tar del av redan kan vara behandlad av andra program ingår i uppgifterna för en modern skola.
• Genom användning av LMS, Learn­ing Management Systems, kan skolan effektivisera administrativa uppgifter som till exempel dokumentation, individuella bedömningar, betyg och kommunikation med elever och föräldrar.

Dustin är en av Nordens största IT-partner och tillhandahåller en helhetsleverans av produkter, tjänster och lösningar. För alla företag, skola och offentlig sektor.
Läs mer på dustin.se/offentlig-sektor

Aiai effektiviserar administration av personlig assistans

Christian Ljunge, vd, och  Mette Grefsrud Persson, sälj- och marknadschef på Kaustik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christian Ljunge, vd, och Mette Grefsrud Persson, sälj- och marknadschef på Kaustik. Foto: Gonzalo Irigoyen
I snart ett decennium har Kaustik tillhandahållit sitt skräddarsydda system för personlig assistans, Aiai. Tjänsten eliminerar behovet av manuell handläggning och effektiviserar processerna, vilket innebär kostnadsbesparingar samt att mer tid kan läggas på det som är viktigt – assistansen.

Kaustiks tjänst för personlig assistans, Aiai, föddes på brukarnivå, av en brukare som brann för jämlikhet och ett jämställt samhälle. Målet var att förenkla tillvaron med personlig assistans för brukarna och har utvecklats till att bli ett nästan oumbärligt verktyg för såväl brukare som personliga assistenter.
– Vi har växt i snabb takt och idag förser vi både kommuner och privata aktörer med ett system som uppfyller behoven hos alla parter, från schemaläggning, tidsrapportering och ärendehantering till journalföring, hantering av vikarier, anställning av personal, avtalshantering och mycket mer. Aiais funktioner är anpassade för kommunens behov och minimerar behovet av manuella processer; effektiviseringen blir enorm, understryker Christian Ljunge, Kaustiks vd.

Mycket användarvänligt
Många kommuner kämpar med manuella processer och att få korrekt ersättning från Försäkringskassan och det kan i vissa fall ta uppemot ett halvt år innan ett ärende avslutats och kommunen har ”pengarna på kontot”. Stora resurser läggs på att administrera tidrapporter på papper och att ringa vikarier.
– Med Aiai sparar kommunerna både tid och pengar från första brukaren – systemet är användarvänligt och vi tillhandahåller utbildning för att hjälpa till att komma igång. Aiai innebär en gigantisk skillnad som medför att kommunens administratörer kan lägga tid på annat. Det går inte att sätta ett värde på det, betonar sälj- och marknadschefen Mette Grefsrud Persson.

Har blivit branschstandard
Aiai standardiserar rapporteringen och minimerar felmarginalerna. Det är ett av Försäkringskassan godkänt system och har under de senaste åren i stor utsträckning kommit att utgöra branschstandard.
– Vi har gjort en fantastisk resa och det är verkligen roligt att få chansen att hjälpa så många människor, inte minst eftersom vi brinner för omsorg. Därför försöker vi leva som vi lär, bland annat genom att främja branschen i stort och att engagera skickliga medarbetare som även råkar behöva personlig assistans. Kort sagt vill vi vara en aktör som hjälper samhället att lösa vårdens utmaningar och det gör vi bäst genom Aiai, avslutar de.

Kaustik
Kaustik utvecklar verksamhetsstödet Aiai som effektiviserar administrationen och säkrar kontrollen av personlig assistans. Det webbaserade systemet har skräddarsytts för personlig assistans. Med drygt 45 000 användare är Kaustik marknads­ledande i Sverige.

Tel: 031-701 00 41
E-post: info@kaustik.com
www.kaustik.com

Skärpta regler för datasäkerhet – svensk teknik klarar kravenLarmen om IT-läckor, data­intrång och stulna identiteter blir allt vanligare. Snart skärps kraven på kommuner och landsting att ha en säker, digital kommunikation med spårbarhet. En teknik som klarar kraven är svensk och heter Lequinox.

Björn Franzén, affärs­utvecklare på HPE Pointnext.
Björn Franzén, affärs­utvecklare på HPE Pointnext.
Papper och pärmar är snart ett minne blott. Men när informationen och processer blir digitala, ökar kraven på säkerhet och spårbarhet, alltså att i efterhand kunna ta reda på vem som gjort vad och när.
– Inte minst för socialtjänsten, sjukhusen och myndigheter som hanterar sekretessbelagd information är säkerhet och integritet av yttersta vikt, säger Björn Franzén, affärsutvecklare på HPE Pointnext.
– Det gäller inte bara inom den egna organisationen, utan framför allt när man kommunicerar med externa parter, kanske med en annan kommun, sjukhus eller myndighet inom eller utanför Sveriges gränser. Då är det otroligt viktigt att man inte delar ut känslig information till obehöriga.
– Och de legala kraven är ställda utifrån ett företagsperspektiv, så när man ska skapa spårbarhet, måste man inte bara kunna visa vem som gjort vad utan också i vilken roll personen gjort det, säger Björn Franzén.

Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise, Sverige.
Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise, Sverige.
Regelverk ställer högre krav
– HPE Pointnext tillhandahåller nu Lequinox globalt. I Sverige är HPE:s partner IT-Total först ut med att leverera tekniken och applikationer som en tjänst för kommuner, landsting och företag, säger Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise, Sverige.
Tjänsten baseras på Lequinox, en teknik som kan kopplas till applikationer för att skapa spårbarhet och säkerhet. Informationen krypteras och signeras av användarna. De elektroniska signaturerna kan vara både ”avancerade” och ”kvalificerade”.
Flera regelverk ställer ökade krav på att persondata och annan information hanteras säkert, till exempel EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, EU-förordningen eIDAS, SKL:s rekommendationer om ”säker meddelandehantering”, e-legitimationsnämndens regelverk – och mycket mer!
– Med Lequinox kan vi anpassa tekniken så att vi kan möta både existerande krav och framtida regelverk, säger Björn Franzén.
Idag använder fortfarande många kommuner, sjukhus och socialtjänster fax eller brev för att skicka sekretessbelagd information, till exempel remisser mellan olika sjukhus.
– Det kan tyckas underligt i dessa tider av digitalisering, men det innebär exempelvis att en remissprocess mellan två sjukhus kan ta 3-15 dagar, säger Björn Franzén.
– Med vår lösning minskar den tiden till ett par minuter. Den tiden är värd otroligt mycket, inte bara i effektivitet, utan framför allt för patienten, kanske en cancerpatient som väntar på behandling.

Christer Alm, VD för IT-Total.
Christer Alm, VD för IT-Total.
Informationen skyddad
– Vi kan bygga det här på många olika sätt, beroende på hur behoven ser ut, säger Christer Alm, VD för IT-Total.
– För den som inte vill drifta en egen Lequinox-plattform, erbjuder vi lösningen också som en molntjänst utan att göra avkall på de lagkrav som ställs på informationshantering.
Han påpekar att IT-Totals personal inte har tillgång till någon information som skickas.
– Vi tillhandahåller plattformen, men har inte möjlighet att titta på någon information som skickas, det kan bara de som deltar i kommunikationen, säger Christer Alm.
Lequinox platform kan integreras i både existerande och nya applikationer som en kommun kan tänkas ha eller behöva, men standardpaketet för kommuner består av tre applikationer:
• Mailplus, för säker daglig kommunikation. Här skickas information som krypteras automatiskt och som försetts med tydliga regler via Microsoft Outlook.
• Documentplus, för elektronisk signering i process av dokument och information i olika format, till exempel Microsoft Word. Här skickas dokumenten krypterade till mottagarna, som får läsa och signera med ett klick.
• Signplus, för elektronisk signering av en eller flera filer i alla format, Microsoft Word, PDF, bilder eller andra filformat.

I alla tre applikationerna blir spårbarheten total. Efteråt kan allt som hänt i processen spåras; tider, roller och signaturer. Allt går att få fram i respektive arkiv, vilket minimerar risken för missbruk och otillåten läsning.
Lösningen kan även hantera kommunikation mellan kommun och medborgare. Ett exempel är att krypterad information mailas ut via en länk och avsändaren kan då se vem som tagit del av vilken information och vid vilket tillfälle.

Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise (HPE) skapar nya möjligheter för tekniken att ge en meningsfull och positiv inverkan på människor, företag, myndigheter, organisationer och på samhället.
Som ett av världens största teknikföretag erbjuder HPE ett utbud av lösningar som spänner över tjänster och IT-infrastruktur samt mjukvara för att lösa kundernas problem och behov.
HPE har bland annat ledande lösningar inom Big Data med IoT (Internet of Things), Cloud, Security och Mobility.
HPE Pointnext är HPE:s serviceorganisation som kombinerar olika teknik-, konsult- och supporttjänster för att hjälpa kunders digitala transformation.
HPE Pointnext är en global distributör av Lequinox® Trust Service Platform och har utvecklat en bred portfölj av produkter och tjänster runt teknologin.

IT-Total är en service- och tjänsteleverantör inom IT-infrastruktur. Vi levererar säkra flexibla IT-plattformar från våra svenska datacenter.
Vi tror på att affärer fortfarande görs mellan människor och erbjuder alla typer av konsult och supporttjänster runt våra datacenter.
Vår leverans av molntjänster bygger på en flexibel modell där olika byggstenar kan kombineras för att passa varje kund perfekt.

Mer information om HPE, IT-Total och Lequinox:
www.hpe.com/info/lequinox
www.it-total.se/lequanet

Kontakt:
Björn Franzén
Affärsutvecklare, HPE Pointnext, EMEA
bjorn.franzen@hpe.com

Christer Alm
VD, IT-Total AB
christer.alm@it-total.seDoros mobila lösningar ger äldre trygghet utanför hemmet

Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
– Trygghetslarm har historiskt sett varit knutna till en fast apparat i hemmet, då kan man lätt känna sig bunden till sitt boende. Med hjälp av våra lösningar kan våra äldre ta med sig tryggheten ut, säger Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.

Doro grundades för mer än 40 år sedan och har sedan starten allt mer fokuserat på moderna Telecare-lösningar och erbjuder idag ett brett sortiment av mobila trygghetslarm. Genom att anpassa modern teknik, så att den blir enklare att höra, läsa och använda gör Doro det möjligt för människor att hålla kontakten, njuta mer av livet och känna sig säkrare.
– Vi har en idé om att seniorer och andra som är i behov av trygghetslarm inte enbart ska känna sig trygga i hemmet. Tryggheten ska omfatta hela deras vardag och bidra till att de kan leva ett aktivt och självständigt liv utanför hemmet, säger Annika Hübner.

Nyhet
Den senaste nyheten är Doro Connect, där användaren har en direktkoppling från det mobila trygghetslarmet till en anhörig.
– Om den anhörige inte svarar kopplas larmet automatiskt vidare till Doros larmcentral. Det här är en lösning som ger trygghet inte minst för de närstående.
Doro erbjuder även larm i form av GPS-klocka som ser ut som ett vanligt armbandsur. Förutom möjlighet till GPS-positionering innehåller larmet flera andra smarta och trygga funktioner.

Lyckad pilot
Annika berättar att lanseringen av Doro Connect föregåtts av ett pilotförsök bland seniorer i Trelleborg.
– Piloten slog väl ut, samtliga deltagare uppger att de känner sig mycket tryggare i sin vardag utanför hemmet och har därför valt att fortsätta efter försöksperiodens slut.
Hon påpekar att den förändrade åldersstrukturen i samhället ökar behovet av fler och nya trygghets- och omsorgslösningar.
– Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla produkter som möjliggör för seniorer att bo kvar hemma längre samtidigt som de bidrar till större självständighet och bibehållen trygghet i vardagen.

Doro Care
Doro utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslösningar och tjänster för äldre och funktionshindrade personer för ett självständigt och tryggt boende i hemmet.
www.doro.com

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Rätt mobilt arbetssätt, där chefer, personal och kunder enkelt kan följa och uppdatera planeringen via dator eller telefon sparar massor av tid och garanterar rätt omsorg till den äldre. Det är vad vi levererar och utvecklar.
Det konstaterar Katarina Pihl, VD för snabbväxande Joliv där över hälften av personalen har jobbat på olika nivåer inom vård och omsorg.

Utmaningen är välkänd. Allt färre ska vårda allt fler. Samtidigt ska lagar, förordningar, budgetar och målsättningar om utmärkt vårdkvalitet och goda arbetsförhållanden mötas. Dessutom ska anhörigas önskemål och frågor hanteras.
– Verktyg för att organisera, dokumentera och analysera verksamheten inom äldreomsorgen är helt nödvändiga för att klara leveransen av bästa tänkbara vård och omsorg, detta i kombination med att systemen måste vara enkla och användarvänliga. Vi ska aldrig ha teknik för teknikens skull, säger Katarina som själv jobbat med tillsyn av vård och omsorg vid Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Hon har också jobbat inom vård och omsorg.

Grundat 1999
Joliv startades av två ambulanssjuksköterskor i Västerås 1999. De såg och sökte nya lösningar på hur verksamheten skulle styras och utvecklas, med hårda fakta som grund för att uppfylla fler mjuka mål.
– Enkelt uttryckt kan vi med rätt digitalisering åtgärda de värsta tidstjuvarna, så att chefer och personal kan använda tid till huvuduppdraget: att ge Algot och Märta den omsorg de ska och vill ha. I vårt system finns genomförandeplanen för att notera målen och aktiviteterna för varje enskild person. Där kan exempelvis framgå hur de vill ha sitt kaffe och om de brukar bre sin morgonsmörgås själva eller inte.
– Det är också enkelt för personalen att följa varandras insatser och se vad som gjorts och vad som återstår att göra under dagen. Tiden med 17 pärmar på äldreboenden är förbi. Egenhändigt skapade lösningar för att hålla rätt på alla uppgifter som ska genomföras finns på de flesta ställen idag, men de är väldigt individuella och svåra att överblicka.

Privat och offentligt
Bland Jolivs kunder finns idag bland andra Västerås kommun, Stockholms läns landsting samt de privata vårdbolagen Attendo, Aleris och Olivia. Jolivs system kan integreras i kundernas, oavsett om de är offentliga eller privata.
– Vi kan teknik, vård och omsorg, vi är inget vanligt IT-bolag. Tillsammans med privata och offentliga aktörer jobbar vi mot samma mål. Vi kan liknas vid en bro som tar olika omsorgsverksamheter över den digitala klyftan samtidigt som vi hela tiden jobbar nära kunderna. Med individen och genomförandeplanen i centrum och rätt mobilt arbetssätt optimeras resurserna, vilket är helt nödvändigt för att ge bästa tänkbara vård och omsorg.

Joliv
Utvecklar system för verksamhetsstöd som gynnar kvalitet och effektivitet i arbetet med vård och omsorg.
Genom Jolivs system Mobil Omsorg har:
• 50 000 äldre hjälp inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden.
• 15 400 medarbetare som använder systemet.
• 1,6 miljoner besök inplanerade de senaste 30 dagarna.
www.joliv.se