Tag: Hälso- och sjukvård

Presentation

Doros mobila lösningar ger äldre trygghet utanför hemmet

Doros mobila lösningar ger äldre trygghet utanför hemmet

– Trygghetslarm har historiskt sett varit knutna till en fast apparat i hemmet, då kan...

Doros mobila lösningar ger äldre trygghet utanför hemmet

Presentation

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Det talas mycket om sjukfrånvaro i Sveriges kommuner och landsting. På Aino fokuserar vi på...

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Framtidens e-hälsotjänster underlättar för alla

Framtidens e-hälsotjänster underlättar för alla

E-hälsa har på senare år utvecklats till ett allt viktigare fokusområde för regioner och landsting....

Framtidens e-hälsotjänster underlättar för alla

Presentation

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

– Rätt mobilt arbetssätt, där chefer, personal och kunder enkelt kan följa och uppdatera planeringen...

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

Presentation

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

Digitaliseringen skapar en mängd nya möjligheter för SOS Alarm. Förutom chansen att samla omfattande analysunderlag...

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

Presentation

Sirona Health Solutions: Experter på strategisk vårdutveckling

Sirona Health Solutions: Experter på strategisk vårdutveckling

Sirona är ett skandinaviskt analys- och rådgivningsbolag som arbetar för att skapa bättre vård, hälsa...

Sirona Health Solutions: Experter på strategisk vårdutveckling

Presentation

Intelligent tjänst underlättar kommunernas läkemedelshantering

Intelligent tjänst underlättar kommunernas läkemedelshantering

Det råder akut brist på utbildad vårdpersonal i landets kommuner. Samtidigt väntas behoven av kommunal...

Intelligent tjänst underlättar kommunernas läkemedelshantering

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena

I juni 2016 såddes det första fröet. Ett halvår senare lanserade Närhälsan VGR Sveriges första...

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena